QST-LA uke 5-2019

Informasjon om møter og aktiviteter sendes på e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. senest torsdag kveld.

1. Nytt lisensbrev og lisenskort for radioamatører
2. Norsk Hammeeting 2019
3. Nordics On The Air 2019 i Finland 
4. Norsk omsetjing av brukarvegleiinga for WSJT-X 2.0
5. Norsk medlem av CQ World Wide Contest Committee
6. Tre utførte Winlink sysoptester av funksjon ved internetutfall
7. Aktiviteter på Bergen Kringkaster i februar
8. SE19SKI fra VM i Alpint
9. DX-nytt nr. 764
10. Gruppemøter
11. Tester


1. Nytt lisensbrev og lisenskort for radioamatører

NRRLs kontor melder:

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) bytter ut det tidligere lisenskortet slik at radioamatører nå selv kan skrive ut sitt eget lisensbrev og lisenskort.
For mer info se her: tinyurl.com/yclpbe95


2. Norsk Hammeeting 2019

Gardermogruppen av NRRL - LA2G, melder:

Gardermogruppen av NRRL - LA2G, ønsker velkommen til Norsk Hammeeting 5. - 7. april 2019 i Letohallen ved Gardermoen. Vi vil først og fremst takke for nok engang stor og positiv respons fra dere. Billetter og hotellrom går unna som varmt hvetebrød, så her er det ingen grunn til å vente med å bestille.

Tradisjonen tro får vi også i år besøk av SM0JZT Tillman. Vi kan avsløre at hans budskap vil ligge mellom SDR og QRP et sted. LA4LN Tom kommer også med det hyperaktuelle foredraget: «Hvordan komme i gang på digitale modes - fra RTTY til FT8»

Husk rabatt på inngangsbillett frem til 1 mars. Mer info om dette på www.hammeeting.no


3. Nordics On The Air 2019 i Finland

Kati Harjula melder via LB4IH Trond:

Den nordiske NOTA HAM ungdomsleiren holdes i år i påsken (19.-22.4.2019) i Salo, Finland og vi inviterer med dette alle nordiske ungdommer til å bli med på en morsom helg med radiorelaterte aktiviteter, venner og flotte opplevelser.

Arrangementet finner sted i Leirisalo, et vakkert natursted som er som designet for ungdomsaktiviteter. Programmet inkluderer interkulturell kveld - som er kjent fra de årlige Youngsters On The Air-arrangementene. I tillegg vil det blant annet være begynnervennlig radioorientering, badstue, og selvfølgelig radiokjøring fra OH2YOTA stasjonen.

Den kommende NOTA er en YOTA-subregional leir og blir den andre i serien etter fjorårets arrangement i Sverige.

For mer informasjon se: www.ham-yota.com/nota

Er du interessert i å delta på denne leiren, ta kontakt med NRRLs kontor, tlf.: 22 21 37 90, e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., så snart som mulig! Påmeldingsfrist er 24. februar.


4. Norsk omsetjing av brukarvegleiinga for WSJT-X 2.0

LA6VQ Frode melder:

Det er no utarbeidd ei omsetjing til norsk (bokmål for dei som måtte uroe seg) av heile brukarhandboka for WSJT-X 2.0, ein programpakke for digitale modus der programmet FT8 for tida er svært populært.

Omsetjinga er lagt ut som ei nettside og finst som link på WSJT-X si nettside https://tinyurl.com/yatmnpe6 og på Bergensgruppen si heimeside LA1B.no. Utforminga som ei nettside gjer den lettare å halde oppdatert etter som programmet kjem i nye versjonar. Utforminga er identisk med den engelske originalen. 

Det er mykje nytt og nyttig å lære ved å lese gjennom brukarvegleiinga. Alle som brukar eitt eller fleire av programma i programpakken WSJT-X vil ha god nytte av å lese gjennom brukarvegleiinga og vil etterpå forstå mykje betre korleis programmet verkar og kvifor. Det kan vere lurt å setje bokmerke på linken, og gjere den tilgjengeleg også når du ikkje er tilkobla internett slik at du kan lese når du vil. 

Det er LA6VQ Frode som har omsett også denne brukarvegleiinga for WSJT-X. Finn du feil, trykkfeil, eller har forslag til forbetringar, er han svært takksam for konkrete tilbakemeldingar. E-postadressen til LA6VQ Frode finst på QRZ.com.


5. Norsk medlem av CQ World Wide Contest Committee

LA6VQ Frode melder:

Etter førespurnad frå CQ World Wide Contest Director våren 2018, er LA6VQ Frode sidan i haust nytt medlem av CQ World Wide Contest Committee.

CQ World Wide Contest Committe står for gjennomføringa av CQ World Wide-contestane for SSB og CW i slutten av oktober og november. Dette er dei to største konkurransane for radioamatørar med fleire titusen deltakarar kvart år. Sist år var det mellom 8000 og 9000 innsende loggar i kvar av dei. Komiteen har ansvar for konkurransereglane, overvaking av konkurransane medan dei pågår, mottak og sjekking av loggar, utsending av loggsjekkingsrapportar til alle deltakarar og utarbeiding av resultatlister. Komiteen avgjer også diskvalifikasjonar og deler ut åtvaringar til deltakarar som bryt konkurransereglane.

I komiteen har Frode mellom anna fått ansvar for å sjå på korleis contest-komiteen kan bruke sosiale media for å promotere contestane og kommunisere med alle som er interesserte i radiosport og som har idear om korleis ein kan forbetre contest-opplevinga til deltakarar og andre involverte.

Dersom du har forslag til til forbetringar av CQ World Wide-contestane, vil LA6VQ Frode gjerne høyre frå deg. Dette gjeld både norske og nordiske radioamatørar. E-postadressen til LA6VQ Frode finst på QRZ.com. I tillegg finst han på Facebook og Twitter.


6. Tre utførte Winlink sysoptester av funksjon ved internetutfall

Fagleder Winlink LA7UM Finn melder.

Winlink er et system som er ideelt for skriftlig nødsambands-epost ved svikt i normal infrastruktur et eller flere steder.
Ulike typer sysoptester av selve systemet gjøres ofte for kontroll av samspillet i Winlinksystemet.
Noen rapporteres av og til i QSTLA i ettertid slik som denne ukens tester.
Både kortbølge HF og VHF er vesentlige deler av systemet, og dette kan integreres med - eller uten - eller delvis med internet.
Disse testene sier noe om Winlinksystemets robusthet i et område, og gir meget viktig læring om hvordan styrker og svakheter best kan håndteres.

Winlinktest nr 1 er gjort over 24 timer tirsdag 29.1 til onsdag 30.1 og er gjort med Tønsberg server LA1T.
Dette kan eksempelvis sees som alternativt samband til storbyer og hele landet begge veier for DSB ved lokalt internetutfall.
Winlinksystemet viste seg å skaffe internetserver via andre steder over radio hele døgnet for toveis utveksling ved fullverdige HF sessions. Tønsbergområdet har forøvrig også direkte forbindelse til Follo og derved Oslo og landet over VHF Packet.
Systemets automatiske propagasjonsmessige hovedvalg ble primært Gjøvik LA5G 80m dagtid og Østerrike OE5XIR 80m nattestid.
Totalt 8 ulike Winlinkservere i 5 ulike land ble brukt i vellykkede komplette Pactor sessions på primærbåndene 80m og 40m.

Winlinktest nr 2 er gjort over 24 timer onsdag 30.1 til torsdag 31.1 og er gjort med Fauske server LA7F.
Dette kan eksempelvis sees som alternativt samband til spesielt NordNorge begge veier for HRS-Nord ved lokalt internetutfall.
Winlinksystemet skaffet også her internetserver via andre steder over radio hele døgnet for toveis utveksling ved fullverdige HF sessions.
Systemets automatiske propagasjonsmessige hovedvalg ble primært Bardufoss LA6M 80m dagtid og Stockholm øst SK5UM 80m nattestid.
Sekundært ble Stockholm sydøst SM5RVH valgt til mange ulike tider både på 40meter og 80meter.
Totalt 6 ulike Winlinkservere i 3 ulike land ble brukt i vellykkede komplette Pactor sessions på primærbåndene 80m og 40m.

Winlinktest nr 3 er gjort som gjennomsnitt fra 3 ganger Hybrid formiddagskjøring i "kontortiden" til alle serverstasjoner fordelt over 3 dager.
Testen er melding tur - med automatisk svar retur - formiddagskjøringer fra og til Follo og annen Hybrid-server. Ingen internet er aktivt. 
Follo Tønsberg Follo 80meter 3min 10 sek 
Follo Gjøvik Follo 80meter 12min 
Follo Trondheim Follo 80meter 8min 40sek 
Follo Fauske Follo 40meter 11min 20ek
Follo Bardufoss Follo 40meter 8min

Det er en utbredt misforståelse at Winlink bare er internet og også at amatørene må ha dyrt utstyr for å kunne bruke systemet. Det motsatte er tilfelle.
Det holder med et enkelt lydkort, som f.eks SignaLink USB tilpasset en hvilken som helst HF eller VHF radio.
Amatører som er interessert i å delta i de organiserte Winlinkøvelsene med læring fra tid til annnen kan melde sin interesse til epostadressen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


7. Aktiviteter på Bergen Kringkaster i februar2018

LA1TNA Per-Dagfinn melder:

Bergen Kringkaster, Grensedalen 59, Erdal på Askøy arrangerer "Åpent hus" hver søndag i februar.
Åpningstid kl. 11 - 15, omvisning kl. 13.
Du er hjertelig velkommen innom for en radioprat og en kopp kaffe!

Bergen Kringkaster har egne radiosendinger hver søndag kl. 11.00 - 15.00 på følgende frekvenser:
1314 kHz AM, 5895 kHz USB og på 93,8 MHz FM.

Vi har også aktivitet fra vår amatørstasjon LA1ASK. Er du radioamatør, kan du få anledning til å benytte stasjonen.

For mere informasjon, se våre hjemmesider:
www.bergenkringkaster.no
eller på Facebook:
www.facebook.com/groups/bergenkringkaster

Du kan også kontakte:
LA1TNA Per-Dagfinn på tlf.: 994 70075


8. SE19SKI fra VM i Alpint

NRRLs HF Traffic Manager LA4LN melder:

Den spesielle stasjonen SE19SKI blir aktiv fra det nittende verdensmesterskapet i alpint i Åre i Sverige fra 4. til 17. februar 2019. QSL info på web: www.qrz.com/db/se19ski


9. DX-nytt nr. 764

LA4LN melder:
RODRIGUES ISLAND: 3B9HA blir aktiv igjen fra 23. november til 12. desember, mest på de lave frekvensbånd. QSL direkte til G0CKV, eller via M0OXO på ClubLog's OQRS (Online QSL Request Service), men IKKE via byrå.

ROTUMA ISLAND: 3D2AG/P vil bli aktiv nær overgangen mars-april 2019 med fokus på de lave frekvensbånd. QSL direkte til 3D2AG.

BOTSWANA: A21EME blir aktiv fra 20. til 29. oktober via Månen med 8 operatører på 23, 13, 9, 6 og 3 cm med JT65 og CW, og fra 20. til 25. oktober også på 6 m, 2 m, og 70 cm med JT65 og CW. QSL via PA3CMC.

UGANDA: Den italienske DXpedisjonen som planla å operere fra CHAD som TT8RR og TT8XX i mars 2019 har forandret planer, og flytter sin planlagte operasjon fra UGANDA i september-oktober frem til 13. til 25. mars med 10 operatører. Aktiviteten blir fra 5X0T på 160 til 6 meter med CW, SSB og RTTY, og fra 5X0X på bare FT8. QSL via I2YSB direkte, eller via OQRS, eller via LoTW (ARRL's Logbook-of-The-World). Mer info på web: www.i2ysb.com/idt

KAPP VERDE-ØYENE: D44TAQ blir aktiv fra 17. til 22. februar på 40 til 10 meter med forskjellige digitale modes. QSL via LoTW.

FRANSK GUYANA: FY/DK9PY blir aktiv fra 8. til 17. februar på HF-bånd med mest CW. QSL til hjemme-kallesignalet. Etterpå blir han aktiv fra MARTINIQUE som FM/DK9PY fra 17. februar til 5. mars. QSL til hjemme-kallesignalet.

PANAMA: Det spesielle kallesignalet H31A er aktivt til 15. august for å feire 500 år siden Panama by ble grunnlagt. Operasjonen blir på alle bånd fra 80 til 10 meter med SSB og digitale modes: RTTY, PSK31 og FT8. QSL via HP1AVS.

ECUADOR: HC5MWT blir aktiv fra 18. til 23. februar på HF-bånd med mest CW og litt SSB og RTTY. QSL til K5YG.

DOMINICA: J79USA blir aktiv fra 12. til 19. februar mest på 20 meter og litt på 40 meter. QSL via N4USA.

SVALBARD: JW1QH blir aktiv fra 8. til 11. februar på 80 til 20 meter med SSB, og på 2 meter med SSB og FM. QSL via byrå til LA1QH.

ST. EUSTATIUS: PJ5/N6YEU blir aktiv fra 11. til 19. februar på 40 til 15 meter, og mulig 80 meter, med CW og SSB. QSL til hjemme-kallesignalet, eller via LoTW.

ST. MAARTEN: PJ7/VA3QSL blir aktiv fra 10. til 15. februar på 40 til 6 meter med CW, SSB og digitale modes. QSL til hjemme-kallesignalet, eller via LoTW.

TUVALU: T2AR blir aktiv fra Funafuti Island (IOTA OC-15), forskjøvet i tid til rundt midten av februar. QSL direkte til 3D2AG.

SENTRAL-KIRIBATI: T31EU blir aktiv fra Kanton Island (IOTA OC-43) fra 16. februar til 5. mars på 160 til 10 meter med CW, SSB og litt FT8 med 6 operatører. QSL via DL2AWG, eller via OQRS. Før og etter blir de aktive fra VEST-KIRIBATI, T30. Mer info på web: www.kanton2019.de

BELIZE: V31FO blir aktiv i februar på HF-bånd. QSL til DH8BQA via OQRS.
I tillegg blir V31UX aktiv fra 1. til 8. februar på HF-bånd med mest CW. QSL til IK0FUX, eller via LoTW.
I tillegg blir 7 radioamatører fra USA aktive fra 12. til 19. februar som V31IP (QSL via WC0W), V31AT (QSL til K5PI), og V31IT (QSL til W5MJ). I ARRL International DX CW Contest 16. og 17. februar vil de være aktive som V3T med QSL via WC0W, eller via LoTW. Aktiviteten blir på HF-bånd med mest CW.
I tillegg blir V31VP (QSL til WB0TEV) og V31CQ (QSL til K5PS) aktive fra 26. februar til 5. mars på 80 til 10 meter med CW, SSB, RTTY og FT8.

MONTSERRAT: VP2MKG blir aktiv rundt midten av februar på HF-bånd med CW og SSB. QSL direkte til K5KG, eller via LoTW. I ARRL International DX CW Contest blir det også aktivitet fra VP2MSS med QSL via K1QX.

TURKS OG CAICOS ISLANDS: VP5/AA5UK blir aktiv fra 28. februar til 8. mars på 40 til 10 meter med SSB, RTTY, FT8, og via satellitter. QSL direkte til AA5UK, eller via LoTW eller OQRS.


10. Gruppemøter

Mandag 4. februar
Sandefjordgruppen har drop-in kl. 19.00 i Idrettsveien 1

Tirsdag 5. februar
- Tromsøgruppen har drop-in kl. 20.00 i Barduveien 7
- Trondheimsgruppen har aktivitetskveld kl. 19.00 på Lialøkken
- Hortengruppen har «Pensjonisttreff» kl. 11.00 på Røde Korshuset
- Nedre Romerike gruppe har kåseri med LA8XM. Tema: «Svalbard - et eldorado for radioamatører og turister». 
- Kristiansandsgruppen har drop-in kl. 18.00 på Odderøya. Vi lytter på 145.750 MHz, subtone 100 Hz.
- Vesterålsgruppen avholder årsmøte kl. 18.00 hjemme hos LA8LSA på Melbu. Vi lytter 145.500 FM. Etter årsmøtet fortsetter vi med planlegging av Nordnorsk Hammeeting 7.-9. juni.

Onsdag 6. februar
- Haugalandgruppen har drop-in kl. 19.00 på Holmen, Åkrehamn
- Grenlandgruppen har drop-in kl. 19.00 på Geiteryggen
- Follogruppen har drop-in fra kl. 19.00 på gruppelokalet
- Drammengruppen har gruppemøte kl. 19.00 på gruppelokalet på Kinnerud. Tema: Kort om programmering og riktig bruk av DMR
- Oslogruppen har drop-in med kaffe og kaker fra kl. 19.00 i Nedre Rommen 5 E

Torsdag 7. februar
- Haldengruppen har drop-in kl. 19.00 i Hovsveien 88
- Kristiansundsgruppen har medlemsmøte i Rensvikstubben 6 på Frei
- Ryfylkegruppen har drop-in kl. 18.00 på LA5L på Pundsnes
- Hortengruppen har styremøte / drop-in kl. 19.00 på Røde Korshuset
- Egersundgruppen har gruppemøte kl. 19.00 i Radiohytta på Hellvik

Lørdag 9. februar
- Tromsøgruppen har uformelt kaffetreff kl. 14.00 på Workintunet
- Fauskegruppen har uformelt kafetreff kl. 12.00 på Jernbanekafeen
- Narvikgruppen har Lørdagskaffe kl. 13.00 på Coop-kafeen 
- Kristiansandsgruppen har drop-in kl. 11.00 på Odderøya. Vi lytter på 145.750 MHz, subtone 100 Hz


11. Tester

5. februar 1900-2300 NT NRAU NAC 144 MHz
7. februar 1900-2300 NT NRAU NAC 28 MHz
9-10. februar 0000-2359 UTC CQ WW RTTY WPX Contest 3,5-28 MHz RTTY
9-10. februar 1200-1200 UTC KCJ Topband Contest 1,8 MHz CW
9-10. februar 1200-1200 UTC Dutch PACC Contest 1,8-28 MHz CW/SSB/Mixed

 

K-PO Mobile Communication Antenna

Model : HVT-600

 

Frequency / Jumper position Overall Lenght
80 M Band (3.7 MHz / No jumper needed) 1620 mm
40 M band (7.05 MHz / P1 to P2) 1395 mm
30 M band (10.1 MHz / P1 to P3) 1465 mm
20 M band (14.15 MHz / P1 to P4) 1610 mm
17 M band (18.2 MHz / P1 to P5) 1580 mm
15 M band (21.1 MHz / P1 to P6) 1510 mm
12 M band (24.95 MHz / P1 to P7) 1475 mm
10 M band ( 28.5 MHz / P1 to P8) 1340 mm
6 M band (50.5 MHz / P1 to P9) 1420 mm
2 M band (146 MHz / P1 to P9) 1470 mm

 

Callsign lookups provided by qrz.com

 

About me:

I got my license in december 2015. As you can see I have an "old" callsign and that is because I have inherited the callsign after my father.
"Old" LA1QH (Per "Scott" Laurendz) got his license in february, 12 1960 and I inherited the callsign in december 2015. 

My primary QTH is Enebakk, 2 miles outside of Oslo. JO59. My home webpage with live weather smiley.
My secondary (favorite) QTH is at my cabin in Valdres near the small city of "Aurdal". Grid: JP40. My "Cabin webpage" with live weather smiley.

Radio's:

HF: Icom IC-746
HF: Icom IC-756 Pro 3
HF: Kenwood TS-820
HF: Sommerkamp FTDX 505
HF/VHF/UHF: Yaesu FT-991
HF/VHF/UHF: Yaesu FT-857 x 2
VHF/UHF: Kenwood TM-733 and some handhelds.

Amplifier:
Ameritron AL-811 (600W)
Ameritron AL-572 (1300W)

Tuner:
MFJ 989D
Decca KW-109
MFJ-945E

Antennas:

Enebakk (Main QTH):

W3DZZ (added wire for 20 mtr.)
Homebrew Delta loop for 6 mtr.
Diamond X-300 for 2m and 70cm.
Imax 2000 Vertical 10m, 11m, 12m , 15m, 17m.

Valdres (Cabin QTH):

Homebrew Multiband Dipole for 80/40 and 20 Mtr. 
Homebrew Delta loop for 6 mtr.
Diamond X-510.